Grå Trøndersau

trønder fårGrå Trøndersau.Trøndersauen stammer tilbake fra tidlig på 1900 tallet på  øya Tauter utenfor Trondhjem.  Der avlet man på  den lokale sauen og merinosau fra blant annet Spania. Sauerasen ble lenge kalt tautersau.

Ulla har da innslag av merino fra tidligere tider og er spesielt finfibret og nydelig for håndspinning.  Ulla  er uvasket og ukardet, men sortert.  Det er minimalt med vegetabiler/rusk i ulla. Vi har nå ull i ulike fargevarianter, fra mørkere grå til lysere grå.

Prisen er kr 160,- per kg

Kr. 160,-