Geitved/Vrietorn- modne bær

19)-Vrietorn-(moden)Geitved, vrietorn (dansk), kreutzdornbeeren (tysk). Rhamnus catharticus. Geitved er et tre og vokser i Frankrike, middelhavsland, Asia og også i Norge. Modne og umodne bær brukes til farging. Umodne bær gir gul farge. Modne bær gir grønn/grønnlig farge. Bærene legges i bløt, gjerne i et par dager. Deretter  kokes bærene i vann med alun, i en time.

 

Kr. 100g- kr 110,-